Ujarassiorit er en mineraljagtkonkurrence, hvor alle i Grønland har mulighed for at indsende stenprøver, som de har fundet ude i naturen til nærmere undersøgelse hos Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked.

Ujarassiorit blev startet i 1989 og er nu blevet en fast tradition i Grønland, hvis lige og interesse ikke findes andre steder i verden. De indsendte stenprøver har i flere tilfælde været årsag til at udenlandske selskaber har påbegyndt efterforskningsprojekter i Grønland. Ujarassiorit administreres og finansieres af Grønlands Selvstyre gennem Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked.

Ujarassiorit kan karakteriseres som græsrodsefterforskning, hvis formål stadig er at drage fordel af befolkningens lokale kendskab i geologernes jagt efter nye mineralforekomster, samt at fremme viden og stimulere interessen for mineraler, bjergarter samt mineralefterforskning i Grønland. Det er vores erfaring, at det er mineraljægere i alle aldre, som indsender stenprøver til Ujarassiorit.

Det er gratis at sende stenprøver ind til Ujarassiorit. Forsendelsesmateriale kan erhverves frit på ethvert posthus, hvorfra alle stenprøver kan sendes med portoen betalt. Der foretages en visuel beskrivelse af stenprøven af en geolog, hvorefter indsenderen får et brev med oplysning om, hvilken bjergart og hvilke mineraler der er i stenprøven samt om prøven er sendt til kemisk analyse. Når analyseresultaterne foreligger modtager indsenderen endnu et brev med oplysning om de geokemiske data.

Interessen for mineraljagten er stor, med over 500 indsendte prøver om året. Heraf sendes ca. 1/4 af prøverne til kemisk analyse. Det er blandt andet på basis af disse analyser, at vinderne af mineraljagten bliver udvalgt af dommerkomitéen. Dommerkomitéen består af geologer fra Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).