Forskellige mineraler har forskellige karakteristiske egenskaber, der betyder, at man kan skelne imellem dem. Disse egenskaber er bl.a. farve, stregfarve, glans, magnetisme, densitet, hårdhed og reaktion ved tilsætning af syre. Det er let med en smule øvelse at bestemme disse egenskaber i felten med få hjælpemidler.

Bjarne Ljungdahl fra Stenklubben udgav med støtte fra Grønlands Hjemmestyre - Råstofdirektoratet i 2005 en Mineral-guide "Prospektering for amatører". I bogen er der bl.a. afsnit med identifikationshjælp til mineraler og bjergarter og en beskrivelse af nogle af de mest almindelige malme.

I 1997 udgav Grønlands Hjemmestyres daværende Råstofkontor en folder med en nærmere vejledning i bestemmelse af mineraler.

Desuden er der i 1996 af samme Råstofkontor udgivet en folder med vejledning i vaskning af guld.

Du kan downloade Mineral-guiden og folderne ved at klikke på billederne til højre på denne side.

Det kan dog nogle gange være svært at skelne de forskellige mineraler fra hinanden. Derfor kan det være nyttigt at benytte diverse opslagsværker, mineralordbøger o.lign. Der findes mange hjemmesider med informationer om mineraler og disses egenskaber. 

Du kan finde links til hjemmesider med information om mineraler og bjergarter her.