Udskriv

Ordbøger: 

Wikipedia - Den frie encyklopædi
Gratis online ordbog (dansk) indeholdende informationer om bl.a. bjergarter og mineraler. Ordbogen kan redigeres af alle.

The Free Dictionary by Farlex 
Gratis online ordbog (engelsk) indeholdende informationer om bl.a. bjergarter og mineraler, herunder kemiske formler, geologiske miljøer og industriel brug.

Geologynet Online Geology Databases
Gratis online geologi-databaser (engelsk) indeholdende informationer om mineraler og bjergarter, herunder kemiske formler, krystalsystemer, fysiske egenskaber, geologiske miljøer og industriel brug.


Geologi-info:

Geologiportalen - Nationalkomiteen for Geologi
Hjemmeside (dansk) baseret på links til primært danske geo-relevante adresser, indeholdende informationer om bl.a. generel geologi, mineralogi, fossiler, sedimentologi m.m.

Greenland Minerals Occurrence Map - GEUS
GIS-kort (engelsk), hvor man kan søge på mineralforekomster og de forskellige geologiske miljøer i Grønland.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
Hjemmeside (dansk) med fokus på aktiviteter forbundet med GEUS. Dvs. geologiske undersøgelser, rådgivning, forskning og geologisk kortlægning primært i tilknytning til Danmark og Grønland.


Andre links:

Bureau of Minerals and Petroleum
Råstofstyrelsens hjemmeside (engelsk) indeholdende informationer i relation til efterforskning- og udnyttelsestilladelser på mineral- og kulbrinteområdet i Grønland. Hjemmesiden er primært rettet mod industrien.

Naalakkersuisut - Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked
Grønlands Selvstyres hjemmeside indeholdene informationer om bl.a. Råstofstyrelsens virke, målsætninger, projekter samt nyheder på råstofområdet.


NunaGIS
NunaGIS er et interaktivt kort med mange informationslag. NunaGIS kan man bruge, hvis der på posthuset ikke er et kort over det sted, stenen er fundet. På NunaGIS kan man zoome ind og ud, markere et punkt og printe kortet ud. Kortet skal lægges ved stenen, når man sender den ind.