Regler for deltagelse

 

 • Du skal have folkeregisteradresse i Grønland.
 • Konkurrencen er kun for amatører.
 • Der kan kun indsendes prøver fra Grønland. Kun prøver med nøjagtigt angivet fundsted kan præmieres.
 • Der bør kun være én stenprøve pr. kasse.
 • Prøven skal helst være af knytnævestørrelse.
 • Prøven skal helst være fra fast fjeld.
 • De indsendte prøver returneres ikke.
 • Din prøve skal være modtaget inden 1. oktober for at deltage i det pågældende års mineraljagt.
 • En præmiekomité bestående af geologer fra Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked og GEUS afgør, hvilke prøver der skal præmieres.
 • Stenprøver fra kendte mineraliseringer eller forekomster præmieres kun hvis de giver nye oplysninger om forekomsten.
 • Indsamling af prøver må ikke finde sted i områder, hvortil der er udstedt udnyttelsestilladelse i henhold til lov om mineralske råstoffer i Grønland. Ligeledes skal evt. kommunale bestemmelser følges.
 • Deltagere i Ujarassiorit opnår ikke rettigheder i henhold til lov om mineralske råstoffer i Grønland.


Indsendelse af sten
Hvis du finder en interessant sten og vil have den med i Ujarassiorit, skal du henvende dig på posthuset. Her kan du få en papæske, hvori du kan sende prøven gratis. Desuden er der en følgeseddel, som du skal fylde ud med navn, adresse, telefonnummer, fundsted samt om prøven er fra fast fjeld eller om det er en løs stenprøve. Følgesedlen skal sendes med prøven. På posthuset ligger også kort over dit lokalområde, som du skal afmærke fundstedet på og sende med prøven.

Geologisk beskrivelse af sten
I første omgang beskrives de indsendte sten af Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarkeds geologer, og alle indsendere får brev om resultatet. Særligt interessante sten - normalt ca. 1/3 af de indsendte sten - sendes til kemisk analyse. Også resultaterne herfra får indsenderne skriftlig besked om. 
 
Præmiering 
Vinderne af Ujarassiorit udvælges af en dommerkomité bestående af geologer fra Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked og GEUS. Bedømmelsen foretages bl.a. på baggrund af analyseresultaterne.

Bedømmelsen danner samtidig grundlag for Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarkeds afgørelse af hvilke lokaliteter der skal undersøges nærmere.