Vinderen af førstepræmien på 55.000 skattefrie kroner er Bendt Josefsen fra Kapisillit. Bendt Josefsen præmieres for sit fund af en sulfid-mineraliseret gnejs syd for Kapisillit i Godthåbsfjord. Prøven er rig på mineralet kobberkis og indeholder 3,17 % kobber, 10,1 gram pr. tons sølv samt 814 gram pr. tons kobolt. Kombinationen af kobber og kobolt er interessant, da denne association ikke er så almindelig i Arkæiske områder som Nuuk regionen ligger i. Denne malmtype er kendt fra yngre bjergarter som det centralafrikanske kobberbælte. 

Vinderen af andenpræmien på 25.000 skattefrie kroner er Frederikke Filemonsen fra Aasiaat for sit fund af molybdænglans-førende gnejs fra øen Ujarattarfik, 6 km øst for Aasiaat. Analysen af prøven giver 0,43 % molybdæn og 0,73 gram rhenium per tons bjergart. Molybdæn er ikke særlig kendt i Aasiaat området. Molybdæn anvendes mest til fremstilling af højstyrke stållegeringer. Rhenium anvendes i produktion af højtemperatur-bestandige metallegeringer som f.eks. dele af jetmotorer.

To vindere af tredjepræmier på hver 10.000 skattefrie kroner går til:

  • William Umerineq, Kuummiut, for sit fund af en sulfidrig glimmerskifer fra Ikeq med indhold af metallet kobolt på 0,33 %. Områdets geologiske opbygning er kendt kun i mindre omfang og prøven indikerer at der mulighed for at fund af økonomisk interessante mineraliseringer.

  • Sofie Larsen, Qeqertaq for sin prøve af båndet jernmalm bestående af mineralerne magnetit og hæmatit fra Anap Nunaa, nord for Ilulissat, som indeholder 37,8 % jern. Området har båndede jermalme, men af ældre alder end den fundne prøve som ligger i meget yngre bjergarter. Prøven indikerer mulighed for fund af yngre forekomster af båndet jernmalm end den kendte ved Itilliarsuk.

Fire vindere af fjerdepræmier på hver 5.000 kr. går til:

  • Charlotte Hansen, Qasigiannguit for sit fund af en omdannet amfibolit fra Qasigiannguit. Prøven indeholder 0,25 gram guld per tons. Prøven er fra fast fjeld og området er ikke kendt for fund af guld, men denne prøve giver indikation for tilstedeværelse af guld i fundlokalitetens bjergarter.

  • Hans Pape, Tasiilaq for sit fund af en ilmenit-førende amfibolit på øen Ikermiit. Ilmenit er et titanium og jern-holdigt mineral og Hans Papes prøve indeholder 33,3 % jern og over 10 % titanium. Områdets geologiske opbygning kendes i begrænset omfang, men prøven giver et fingerpeg om muligheden for fund af titanium-mineraliseringer i magmatiske bjergarter, som findes i området.

  • Poul Alaufesen, Ikerasaarsuk for sit fund af rosakvarts af god kvalitet. Rosakvarts har en lyserød farve og benyttes som smykkesten, ’healing’ sten og som dekoration. Det er typisk en smykkesten som vil egne sig til småskala produktion.

  • Bendt Egede, Illorsuit ved Qaqortoq for sit fund af labradorit øst for Igaliku, som er af smykkestenskvalitet. Labradorit bruges både til smykkesten og som facadesten. Den indsendte prøve vil være fin til carbachon slibning.

Dommerkomitéen for den landsdækkende mineraljagt består af malmgeologer fra Råstofdepartementet og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. Ujarassiorit er for alle med bopæl i Grønland. Folk kan fra samtlige posthuse portofrit indsende fundne stenprøver til nærmere geologisk undersøgelse. Yderligere informationer om mineraljagten findes på hjemmesiden www.ujarassiorit.gl.

Ujarassiorit administreres og finansieres af Råstofdepartementet. Vinderpræmierne er sponsoreret af følgende fonde og selskaber:

GrønlandsBankens Erhvervsfond, FinnAust Mining Plc., Greenland Gas & Oil bidrager med hver 40.000 kroner.

 hovedsponsorer DA KAL

Hudson Resources Inc. og North American Nickel Inc. bidrager hver med 10.000 kr.

bisponsorer 2016Ajungaasut Vindere 2016 

Råstofdepartementet takker mange gange for sponsorbidragene, som er en vigtig og uundværlig del af Ujarassiorit programmet.

For information vedrørende Ujarassiorit og vinderne, kontakt:

Geolog Jonas Petersen på telefon: +299 34 65 49 eller e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ujarassiorit – den landsdækkende mineraljagt for amatørgeologer – er nu for alvor gået i gang for året 2015. Ujarassiorit har nu kørt i 27 år.

Der er skattefrie præmier for i alt 120.000 kr., hvoraf 1. præmien er på 55.000 skattefrie kr.

Ujarassiorit administreres og finansieres af Råstofdepartementet. Vinderne får præmier fra følgende selskaber og fonde:

GrønlandsBankens Erhvervsfond har som hovedsponsor bidraget med 40.000 kr. til den samlede præmiesum.

Hovedsponsor 2015

Hudson Resources, Ironbark Zinc Limited og North American Nickel Inc. har hver bidraget med 10.000 kr. til den samlede præmiesum.

 Bispons 15

Her på hjemmesiden kan mineraljægerne finde relevant information om, hvordan man deltager i Ujarassiorit. Her kan man bl.a. også downloade forskellige foldere og publikationer, som kan være til hjælp i mineraljagten. Eksempelvis bogen ”Mineral-guide – Prospektering for amatører”, som også udleveres gratis på samtlige posthuse i juli måned.

På posthusene ligger der ligeledes forsendelsesmateriale samt en formular som skal udfyldes med navn, adresse o.a.Der vil også være et kort, hvorpå fundstedet skal markeres. Forsendelsen er gratis.

For at kunne være med i dette års Ujarassiorit, skal vi have modtaget prøven inden den 1. oktober 2015.

Kun amatør-geologer med folkeregisteradresse i Grønland kan deltage i konkurrencen. Der kan kun indsendes prøver fra Grønland og kun prøver med nøjagtigt angivet fundsted kan præmieres. Der bør kun være én stenprøve af knytnævestørrelse pr. prøvekasse, og prøven skal helst være indsamlet fra fast fjeld. Indsendte prøver returneres ikke.

God jagt!

For information vedrørende Ujarassiorit og geologi henvises til:

Geolog Jonas Petersen
Tlf.: +299 34 68 49
E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Eller:

Geolog Arent Heilmann
Tlf.: +299 34 68 12
E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ujarassiorit – den landsdækkende mineraljagt for amatørgeologer – er nu for alvor gået i gang for året 2014. Ujarassiorit har nu kørt i 26 år.

Der er skattefrie præmier for i alt 120.000 kr., hvoraf 1. præmien er på 55.000 skattefrie kr.

Ujarassiorit administreres og finansieres af Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejsmarked. Vinderne får præmier fra følgende selskaber og fonde:

GrønlandsBankens Erhvervsfond har bidraget med 40.000 kr. til den samlede præmie-sum.

Hovedsponsor llth

Hudson Resources Inc., LNS Greenland A/S, Xploration Services Greenland ApS og KGHM International har hver bidraget med 10.000 kr. til den samlede præmiesum.

Bisponsorer llth

Her på hjemmesiden kan mineraljægerne finde relevant information om, hvordan man deltager i Ujarassiorit. Her kan man bl.a. også downloade forskellige foldere og publikationer, som kan være til hjælp i mineraljagten. Eksempelvis bogen "Mineral-guide – Prospektering for amatører", som også udleveres gratis på samtlige posthuse i juli måned.

På posthusene ligger der ligeledes forsendelsesmateriale samt en formular som skal udfyldes med navn, adresse o.a. Der vil også være et kort, hvor fundstedet skal marke-res på. Forsendelsen er gratis.

For at kunne være med i dette års Ujarassiorit, skal vi have modtaget prøven inden den 1. oktober 2014.

Kun amatør-geologer med folkeregisteradresse i Grønland kan deltage i konkurrencen. Der kan kun indsendes prøver fra Grønland og kun prøver med nøjagtigt angivet fund-sted kan præmieres. Der bør kun være én stenprøve af knytnævestørrelse pr. prøve-kasse, og prøven skal helst være indsamlet fra fast fjeld. Indsendte prøver returneres ikke.

God jagt!

For information vedrørende Ujarassiorit og geologi henvises til:

Geolog Jonas Petersen
Tlf.: +299 34 68 49
E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Eller:

Geolog Lærke Louise Thomsen
Tlf.: +299 34 68 14
E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Niels Berthelsen fra Upernavik vinder dette års 1. præmie i Ujarassiorit-konkurrencen og modtager 55.000 skattefrie kroner. Han fandt en sulfidmalm-rig sten på Kangeq syd for Attu denne sommer, under en sejltur fra Upernavik mod Maniitsoq, hvor familien skulle fejre hans mors fødselsdag. Stenen han fandt, indsendte han til Ujarassiorit.

Prøven af sulfidstenen viser, at den indeholder 0,2 % kobolt, 0,25 % kobber og bly i forhøjede værdier, hvilket giver indikationer på hidtil ukendte sulfidmineraliseringer med forekomsterne af kobolt, kobber og bly syd for Attu. Dommerkomitéen har lagt vægt på at prøven er samlet fra fast fjeld med præcis angivelse af findestedet samt at den indsendte prøve har en tilstrækkelig størrelse.

Læs mere...

Ujarassiorit – den landsdækkende mineraljagt for amatørgeologer – er nu afsluttet for 2012. Der er i år indsendt 687 prøver, og Råstofdirektoratet og de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland har sammen fundet frem til de mest interessante sten.

Der uddeles præmier for i alt 120.000 skattefrie kroner: En 1. præmie på 55.000 kroner, en 2. præmie på 25.000 kroner, to 3. præmier på hver 10.000 kroner, og fire 4. præmier på hver 5.000 kr.

Læs mere...

Flere artikler...